باید (۶۱۵ تصویر)

﷽🍀قضیه چی بوده ؟؟ در ۱۶ اسفند ۵۷ امام راحل در قم سخنرانی داش...
۳

﷽🍀قضیه چی بوده ؟؟ در ۱۶ اسفند ۵۷ امام راحل در قم سخنرانی داش...

#باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کردآنقدر که اشک ها خشک شون...
۵

#باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کردآنقدر که اشک ها خشک شون...

بهتر از این هم مگه داریم😍👇ویژه‌ی #تو_____________👇آهنگ فوق‌ا...
۶

بهتر از این هم مگه داریم😍👇ویژه‌ی #تو_____________👇آهنگ فوق‌ا...

#باید که جمله جان شوی             تا لایق جانان شوی...گر سوی...
۱

#باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی...گر سوی...

#باید بفهمی...
من اولویت چندم یا استراحتگاه نیستم...
منو بای...
۲

#باید بفهمی... من اولویت چندم یا استراحتگاه نیستم... منو بای...

#دلم گرفته به اندازه ی تمام #ابرهایی که باید میبارید و #نبار...

#دلم گرفته به اندازه ی تمام #ابرهایی که باید میبارید و #نبار...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala