باورت (۴ تصویر)

به کسی که دوسش دارید... نگید دوستت دارم!... بگید #باورت دارم...
۱۲

به کسی که دوسش دارید... نگید دوستت دارم!... بگید #باورت دارم...

#باورت میشود؟:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:همه زندگ...
۴

#باورت میشود؟:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:همه زندگ...

#دروغ بگو تا #باورت کنند
#آب زیر کاه باش تا بهت #اعتماد کنند...
۹

#دروغ بگو تا #باورت کنند #آب زیر کاه باش تا بهت #اعتماد کنند...

#باور #باورت  #دوست  #دوست_داشتن #گوته  #جمله #جمله_زیبا #نو...
۳

#باور #باورت #دوست #دوست_داشتن #گوته #جمله #جمله_زیبا #نو...