بالغ (۱۲ تصویر)

احکام

احکام

📚 شرایط امام جماعت💠 سؤال: #امام_جماعت چه شرایطی را باید داشت...
۱

📚 شرایط امام جماعت💠 سؤال: #امام_جماعت چه شرایطی را باید داشت...

قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنی...

قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنی...

📚 وظیفه شرعی در هنگام واجب نبودن روزه💠 اشخاصی که روزه بر آنا...
۱

📚 وظیفه شرعی در هنگام واجب نبودن روزه💠 اشخاصی که روزه بر آنا...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد  #بزرگ میشود  #بالغ می‌شود و پای ...
عکس بلند
۳

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد #بزرگ میشود #بالغ می‌شود و پای ...

#بخون :relieved_face:‍ #سلول‌_بنیادی چیست‌؟سلول بنیادی، مادر...

#بخون :relieved_face:‍ #سلول‌_بنیادی چیست‌؟سلول بنیادی، مادر...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود  #بالغ می‌شود و پای...
عکس بلند

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود #بالغ می‌شود و پای...

:white_left_pointing_backhand_index:#شرایط_اجرای_صیغه_طلاق:۱...

:white_left_pointing_backhand_index:#شرایط_اجرای_صیغه_طلاق:۱...

:broken_heart:#شرایط_اجرای_صیغه_طلاق::white_left_pointing_ba...

:broken_heart:#شرایط_اجرای_صیغه_طلاق::white_left_pointing_ba...

#بذل_مدت  #عدّه  #ایقاع  #بالغ  #زوج  #زوجه  #قرارداد  #اراد...
۱

#بذل_مدت #عدّه #ایقاع #بالغ #زوج #زوجه #قرارداد #اراد...

بسم الله الرحمن الرحیم:writing_hand:این که #دختر شما به شما ...
۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم:writing_hand:این که #دختر شما به شما ...