باقلوا (۲۲ تصویر)

#باقلوا ‌🍇یه قاشق آرد معمولییه قاشق آرد سمولینایه قاشق شکریه...

#باقلوا ‌🍇یه قاشق آرد معمولییه قاشق آرد سمولینایه قاشق شکریه...

#باقلوا #کیک_شربتی#شیرینی_کشمشی#نان_عصرانه#کیک همگی خودم پز ...
۱۵

#باقلوا #کیک_شربتی#شیرینی_کشمشی#نان_عصرانه#کیک همگی خودم پز ...

#باقلوا #خوشمزه #شیرینی #هنرمند #خاص #به به
۱

#باقلوا #خوشمزه #شیرینی #هنرمند #خاص #به به

ای دوست هنرت چه خوش لعابهتزئین شده با پسته نابهالحق که کارِت...

ای دوست هنرت چه خوش لعابهتزئین شده با پسته نابهالحق که کارِت...

مواد لازم برای تهیه #باقلوا:خمیر فیلو آماده یک بستهمغز پسته ...
۱

مواد لازم برای تهیه #باقلوا:خمیر فیلو آماده یک بستهمغز پسته ...

#باقلوا ترکیه ایی:ok_hand_sign::emoji_modifier_fitzpatrick_t...

#باقلوا ترکیه ایی:ok_hand_sign::emoji_modifier_fitzpatrick_t...

#باقلوا:face_with_tears_of_joy:
۱۱۲

#باقلوا:face_with_tears_of_joy:

#باقلوادرخلال یک نبرد بزرگ,فرمانده قصد حمله به نیروی عظیمی ا...
۱

#باقلوادرخلال یک نبرد بزرگ,فرمانده قصد حمله به نیروی عظیمی ا...

#باقلوا ایرمیکمواد لازم برای شربت:2 لیوان  شکر3 لیوان آبچند ...

#باقلوا ایرمیکمواد لازم برای شربت:2 لیوان شکر3 لیوان آبچند ...

#باقلوا با خمیر یوفکا  مواد لازم :خمیر یوفکا   ۶ ورقمغز گردو...
۲

#باقلوا با خمیر یوفکا مواد لازم :خمیر یوفکا ۶ ورقمغز گردو...

#خوراکی #شیرینی #کیک #باقلوا

#خوراکی #شیرینی #کیک #باقلوا

#خوراکی #شیرینی #باقلوا

#خوراکی #شیرینی #باقلوا

#خوراکی #شیرینی #باقلوا
۲

#خوراکی #شیرینی #باقلوا

#باقلوا

#باقلوا

#باقلوا با خمیر فیلو یا یوفکا واقعا خوشمزه شده بود اموزش در ...

#باقلوا با خمیر فیلو یا یوفکا واقعا خوشمزه شده بود اموزش در ...

#باقلوابرای خمیر: 1 تخم مرغ - 4 قاشق غذاخوری ماست - 1 فنجان ...

#باقلوابرای خمیر: 1 تخم مرغ - 4 قاشق غذاخوری ماست - 1 فنجان ...

#باقلوانصف یک بسته خمیر فیلو مخصوص باقلوا پانصد گرمسیصد گرم ...

#باقلوانصف یک بسته خمیر فیلو مخصوص باقلوا پانصد گرمسیصد گرم ...

عکاس خودمم^__^قصد من از حیاتتماشای چشم توستای جان‌فدای چشم ت...
۵

عکاس خودمم^__^قصد من از حیاتتماشای چشم توستای جان‌فدای چشم ت...