باغ_غدیر (۲ تصویر)

#امام_علی #علیه_السلام:کسانی هستند که نه با دل و نه با زبان ...
۱

#امام_علی #علیه_السلام:کسانی هستند که نه با دل و نه با زبان ...

سلامروزتون بخیروشادی:hibiscus:امیدوارم امروز سرشارازعشق باشه...
۱

سلامروزتون بخیروشادی:hibiscus:امیدوارم امروز سرشارازعشق باشه...