بازار (۳۹۰۵ تصویر)

بنام آزادی...
۲

بنام آزادی...

⭕️ رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی...

⭕️ رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی...

⭕️ رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی...

⭕️ رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی...

حراج جمعه بازار بشتابید کپشن رو بخونین

حراج جمعه بازار بشتابید کپشن رو بخونین

ارزش پول ملی...
۲

ارزش پول ملی...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

اسلحه گذاشتن شقیقه سهامداران و میگن بفروش
۲

اسلحه گذاشتن شقیقه سهامداران و میگن بفروش

قلاده های طلا...

قلاده های طلا...

جنگ اقتصادی شوخی نیست.
۲

جنگ اقتصادی شوخی نیست.

#بازار

#بازار

تماشاچی استادیوم...

تماشاچی استادیوم...

باز هم گرانفروشی...

باز هم گرانفروشی...

از آخر اول است...
۲

از آخر اول است...

چک در وجه حامل ممنوع

چک در وجه حامل ممنوع

مشکل از گاوها نیست...

مشکل از گاوها نیست...

پول سیاه....

پول سیاه....

حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد.

حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد.

مدینه فاضله...

مدینه فاضله...

دولت بنفش...

دولت بنفش...