بادمجان_شکم_پر (۷ تصویر)

#بادمجان_شکم_پر بادمجون هارو پوست بگیرین ترجیحا بادمجان دلمه...

#بادمجان_شکم_پر بادمجون هارو پوست بگیرین ترجیحا بادمجان دلمه...

#بادمجان_شکم_پر:aubergine::aubergine::aubergine:ابتدا بادمجا...

#بادمجان_شکم_پر:aubergine::aubergine::aubergine:ابتدا بادمجا...

#بادمجان_شکم_پر#دلمه_برگ_مو#دلمه_فلفل_دلمه_ای#بادمجان_شکم_پر...
۲

#بادمجان_شکم_پر#دلمه_برگ_مو#دلمه_فلفل_دلمه_ای#بادمجان_شکم_پر...

#بادمجان_شکم_پر سلام عزیزان ممنونم از همراهیتون وخوشحالم از ...
۱

#بادمجان_شکم_پر سلام عزیزان ممنونم از همراهیتون وخوشحالم از ...

مطبخ چیچک:بادمجان کباب بادمجان متوسط 5 عدد .  مغز گردو  1 لی...

مطبخ چیچک:بادمجان کباب بادمجان متوسط 5 عدد . مغز گردو 1 لی...

......... تنهاییچیزهای زیادیبه انسان می آموزداما تو نرو ... ...

......... تنهاییچیزهای زیادیبه انسان می آموزداما تو نرو ... ...

#بادمجان_شکم_پربادمجان  ۶ عددسیر: ۱۰ حبه متوسطپیاز ریزشده:یک...
۸

#بادمجان_شکم_پربادمجان ۶ عددسیر: ۱۰ حبه متوسطپیاز ریزشده:یک...