باب_الحسین (۷ تصویر)

بِسم الله الرّحمن الرّحیممُحمَّد رسول الله والذین معه اشِّدا...
۱

بِسم الله الرّحمن الرّحیممُحمَّد رسول الله والذین معه اشِّدا...

#یاران_درگوشی:ear:در گوشی ٢٦.وقتی دل ها بایکدیگر مهربان و رح...

#یاران_درگوشی:ear:در گوشی ٢٦.وقتی دل ها بایکدیگر مهربان و رح...

#اعلام_ویژه_برنامه_رحماء#هیات_باب_الحسین (علیه السلام)با حضو...

#اعلام_ویژه_برنامه_رحماء#هیات_باب_الحسین (علیه السلام)با حضو...

اما هزار مرتبه شکرِ خدا که هست#مشهد در اختیار #زیارت_نرفته_ه...

اما هزار مرتبه شکرِ خدا که هست#مشهد در اختیار #زیارت_نرفته_ه...

#یااباعبدالله:heavy_heart_exclamation_mark_ornament::sparkle...
۲

#یااباعبدالله:heavy_heart_exclamation_mark_ornament::sparkle...

حسیـــن جانبر باد می دهد دل و دین مرا غمت...دیوانه گشتم از ح...
۲

حسیـــن جانبر باد می دهد دل و دین مرا غمت...دیوانه گشتم از ح...

:fleur-de-lis:من نوکرحسینـم وعشقـم مُحـَرَّم است:fleur-de-li...

:fleur-de-lis:من نوکرحسینـم وعشقـم مُحـَرَّم است:fleur-de-li...