بابک_زمانی (۲۵۳ تصویر)

گفتم: میدونی؟کاش زندگی عین یه نوار کاست بودگفت:نوار کاست؟ چط...

گفتم: میدونی؟کاش زندگی عین یه نوار کاست بودگفت:نوار کاست؟ چط...

هر ادمی بالاخره یه روزی به چیزی یا کسی برمیگردد

هر ادمی بالاخره یه روزی به چیزی یا کسی برمیگردد

‌در پسِ چیزهای ساده پنهان می شوم تا تو مرا بیابی،اگر مرا نیا...

‌در پسِ چیزهای ساده پنهان می شوم تا تو مرا بیابی،اگر مرا نیا...

زندگی که فقط آب و‌دونه نیست باید یکی باشه باهات حرف بزنه!#با...
۱

زندگی که فقط آب و‌دونه نیست باید یکی باشه باهات حرف بزنه!#با...

🍃🌸زندگیه دیگه؛ گاهی خسته‌ت می‌کنهخیلی خسته‌ت می‌کنه،اونقد که...

🍃🌸زندگیه دیگه؛ گاهی خسته‌ت می‌کنهخیلی خسته‌ت می‌کنه،اونقد که...

گفتم : میدونی؟آدما هیچوقت نمیرن،اصلا رفتنی درکار نیست.نمیشه ...

گفتم : میدونی؟آدما هیچوقت نمیرن،اصلا رفتنی درکار نیست.نمیشه ...

لیوانی آب باشد ،و خُرده‌ای نان و دست‌های تو !هیچ پرنده‌ای به...

لیوانی آب باشد ،و خُرده‌ای نان و دست‌های تو !هیچ پرنده‌ای به...

دوست داشتنِ توکشف یک قاره است، بی نقشهسفر به آمازون است، بی ...

دوست داشتنِ توکشف یک قاره است، بی نقشهسفر به آمازون است، بی ...

بخونید متن کوتاه
۱۶

بخونید متن کوتاه

گفت: زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوز...

گفت: زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوز...

گفت : زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدو...

گفت : زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدو...

گفت : زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدو...

گفت : زندگی مثه نخ کردنِ سوزنه!یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدو...

[ بعد از ابر ] 📚گفتم : چرا ساکتی؟یه چیزی بگو.گفت : با بعضی ا...
عکس بلند

[ بعد از ابر ] 📚گفتم : چرا ساکتی؟یه چیزی بگو.گفت : با بعضی ا...

‌در اولین لحظه‌ی تابستان دوستت دارمپیش از آنکه حتی کسی تقویم...

‌در اولین لحظه‌ی تابستان دوستت دارمپیش از آنکه حتی کسی تقویم...

‎آدم از یک جایی به بعد‎دیگر خودش را به در و دیوار نمیکوبد،‎ا...
۶

‎آدم از یک جایی به بعد‎دیگر خودش را به در و دیوار نمیکوبد،‎ا...

digikala