اینستا (۱۵۹۴ تصویر)

آیدی اینستا اعضای بی تی اس

آیدی اینستا اعضای بی تی اس

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

▹Ꮶᣜᣛᶣ ᕪᣕᔾᣜᒄ Ꮶᓒᑦᣛᶣᕪᣗ ᣕᣜᕹᓒᒄᐠᒄᆢ⊸
ܭاش‌اِنقَد‌ܭُصشِر‌نَبودید⌝🧹⌞
۳

▹Ꮶᣜᣛᶣ ᕪᣕᔾᣜᒄ Ꮶᓒᑦᣛᶣᕪᣗ ᣕᣜᕹᓒᒄᐠᒄᆢ⊸ ܭاش‌اِنقَد‌ܭُصشِر‌نَبودید⌝🧹⌞

▹Ꮶᣜᣛᶣ ᕪᣕᔾᣜᒄ Ꮶᓒᑦᣛᶣᕪᣗ ᣕᣜᕹᓒᒄᐠܭاش‌اِنقَد‌ܭُصشِر‌نَبودید⌝🧹⌞...#شا...
۳

▹Ꮶᣜᣛᶣ ᕪᣕᔾᣜᒄ Ꮶᓒᑦᣛᶣᕪᣗ ᣕᣜᕹᓒᒄᐠܭاش‌اِنقَد‌ܭُصشِر‌نَبودید⌝🧹⌞...#شا...

دیانا رحیمی ، نیکا ، diyana.rh2 ، نیکا فلاحی ، دیانا ، ادیت
۴

دیانا رحیمی ، نیکا ، diyana.rh2 ، نیکا فلاحی ، دیانا ، ادیت

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...
۱۹

م‍‌ن ح‍‌ت‍‌ی #خ‍‌س‍‌ت‌‍ہ ت‍‌ر از ای‍‌ن‍‌م‍ ک‌‍ہ گ‍‌ری‌‍ہ ک‍‌...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...
۳

#خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #مادر #رفیق #انگیزه...

#سوال #خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #فانتزی #بیو ...
۳

#سوال #خنده #طنز #اینستا #عکس #دختر #کاریکاتور #فانتزی #بیو ...

𝚏𝚊𝚛𝚑𝙳
۱

𝚏𝚊𝚛𝚑𝙳

𝚏𝚊𝚛𝚑𝚊𝚍

𝚏𝚊𝚛𝚑𝚊𝚍

𝙵𝚊𝚛𝚑𝚊𝚍
۲

𝙵𝚊𝚛𝚑𝚊𝚍

ﺒﺎﺷﺪﻮ↭⛓↯⍆ﻨﺒﺎﺷﻴﻤﻮ↭🛒↯⍆ﺒﺩﺍﻨﻨﺪ↭🖇↯⍆ﻨﺒﻭﺩﻦﺒﻠﺪﻳﻢ↭⚖↯⍆‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۱

ﺒﺎﺷﺪﻮ↭⛓↯⍆ﻨﺒﺎﺷﻴﻤﻮ↭🛒↯⍆ﺒﺩﺍﻨﻨﺪ↭🖇↯⍆ﻨﺒﻭﺩﻦﺒﻠﺪﻳﻢ↭⚖↯⍆‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

#قلب"(:نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:#بغض"(:مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:#مغز"(...

#قلب"(:نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:#بغض"(:مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:#مغز"(...

یه روزی‍ ‍م‍‌یا‍‌‍د ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍ من‍ #م‍‌ث‍‌ل‍ ...
۱۰

یه روزی‍ ‍م‍‌یا‍‌‍د ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍ من‍ #م‍‌ث‍‌ل‍ ...

🥀🖤 ⃟▬▬▭❰ 𝕭𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊 𝖚 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊❱▭▬▬🥀🖤همون آدمي باش كه دلت م...
۴

🥀🖤 ⃟▬▬▭❰ 𝕭𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊 𝖚 𝖑𝖎𝖐𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊❱▭▬▬🥀🖤همون آدمي باش كه دلت م...

𖤐⃟🖤•• ƖƬ'Ƨ ƇƛԼԼЄƊ ƧƖԼԼƖƝЄƧƧ, ƝƠƬ ԼƠƔЄ!اسمش عشق نیست، حماقته!...
۱۴

𖤐⃟🖤•• ƖƬ'Ƨ ƇƛԼԼЄƊ ƧƖԼԼƖƝЄƧƧ, ƝƠƬ ԼƠƔЄ!اسمش عشق نیست، حماقته!...

بلک پینک و سلنا گومز

بلک پینک و سلنا گومز