اینجا (۸۵ تصویر)

پشت صحنه
۴

پشت صحنه

اینم یه میکس دیع ازش
۵

اینم یه میکس دیع ازش

🌺 برای شما:

وقتی #اینجا هستی، یعنی #دغدغه و درد بهتر شدن دا...
۱

🌺 برای شما: وقتی #اینجا هستی، یعنی #دغدغه و درد بهتر شدن دا...

#اینجا مادِل بَستیم بِه چیزهایِ کوچیک🐳وَ فارِغ اَز هَمهَمِه ...

#اینجا مادِل بَستیم بِه چیزهایِ کوچیک🐳وَ فارِغ اَز هَمهَمِه ...

اینجا کربلاست...
۱

اینجا کربلاست...

دعوت پروردگارتان را بپذیرید پیش از آنکه روزی فرا رسد که از ج...

دعوت پروردگارتان را بپذیرید پیش از آنکه روزی فرا رسد که از ج...

#13به درفقط #اینجا

#13به درفقط #اینجا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل #مولانا

#اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل #مولانا

:kiss_mark:خیلی وقت است جلوی آینه نرفته ام؛از بس وعده ی روزه...

:kiss_mark:خیلی وقت است جلوی آینه نرفته ام؛از بس وعده ی روزه...