ایم_یونا (۱۰ تصویر)

درستههمیشه خنده هامو دیدین ...اما هیچکس از درونم خبرنداشته ....
۶

درستههمیشه خنده هامو دیدین ...اما هیچکس از درونم خبرنداشته ....

#یونا :heavy_black_heart:️لایک فراموش نشه :heavy_black_heart...
۲

#یونا :heavy_black_heart:️لایک فراموش نشه :heavy_black_heart...

#یونا :heavy_black_heart: ️لایک فراموش نشه :heavy_black_hear...

#یونا :heavy_black_heart: ️لایک فراموش نشه :heavy_black_hear...

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم :)#یونا #ایم_یونا #گرلزجنریش...
۶

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم :)#یونا #ایم_یونا #گرلزجنریش...

تولد پرنسس یونا مبارڪـ:confetti_ball::party_popper::party_po...
۱۱

تولد پرنسس یونا مبارڪـ:confetti_ball::party_popper::party_po...

میگن #کیم_یوجونگ و #ایم_یونا بهم شباهت دارن نظر شما؟:grinnin...
۲

میگن #کیم_یوجونگ و #ایم_یونا بهم شباهت دارن نظر شما؟:grinnin...

#یونا #ایم_یونا #جی_جی #Snsd #Yoona #درخواستی #کره_وب #korev...
۳

#یونا #ایم_یونا #جی_جی #Snsd #Yoona #درخواستی #کره_وب #korev...

#یونا #ایم_یونا #جی_جی #Snsd #Yoona #درخواستی #کره_وب #korev...

#یونا #ایم_یونا #جی_جی #Snsd #Yoona #درخواستی #کره_وب #korev...

#کیک_تولد م با عکس #یونا جونمو با اسمم یعنی کیم مین کیتولدم ...
۱۵

#کیک_تولد م با عکس #یونا جونمو با اسمم یعنی کیم مین کیتولدم ...

#Yoona #snsd #یونا #ایم_یونا #گرلزجنریشن
۴

#Yoona #snsd #یونا #ایم_یونا #گرلزجنریشن

digikala