ایستادن (۱۱ تصویر)

امام علی علیه السلام : در ماه رمضان، بسیار استغفار و دعا کنی...

امام علی علیه السلام : در ماه رمضان، بسیار استغفار و دعا کنی...

:white_heavy_check_mark:وقتی الگو #زینب است:writing_hand:رهب...

:white_heavy_check_mark:وقتی الگو #زینب است:writing_hand:رهب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

داستان #انسان، داستان #شکر و #کفر است.در هر لحظه پیش می‌برد ...
۲

داستان #انسان، داستان #شکر و #کفر است.در هر لحظه پیش می‌برد ...

علل بوجودآمدن بواسیر و همورئید .:small_orange_diamond:نشستن ...

علل بوجودآمدن بواسیر و همورئید .:small_orange_diamond:نشستن ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:camera_with_flash:وقتی الگو #زینب است:small_blue_diamond:حض...
۱

:camera_with_flash:وقتی الگو #زینب است:small_blue_diamond:حض...

#ایستادن در جاده زندگی بی معنا ست چرا که زمان لحظه ای درنگ ن...

#ایستادن در جاده زندگی بی معنا ست چرا که زمان لحظه ای درنگ ن...

:tulip: احکام نماز :tulip:

پوستر شماره: 78

 #نماز #احکام #...

:tulip: احکام نماز :tulip: پوستر شماره: 78 #نماز #احکام #...