ایران_باستان (۱۹۹ تصویر)

پاورپوینت شب یلدا

پاورپوینت شب یلدا

کوروش کبیر بدون روتوش!آیا در زمان هخامنشیان همه چیز گل و بلب...

کوروش کبیر بدون روتوش!آیا در زمان هخامنشیان همه چیز گل و بلب...

نقل الکوروش الکبیر عن الصادق (ع)!💠 وقتی #کوروش پرست ها، روای...

نقل الکوروش الکبیر عن الصادق (ع)!💠 وقتی #کوروش پرست ها، روای...

🔶 وضع جهان .. قبل از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)...
۱

🔶 وضع جهان .. قبل از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)...

🔶 وضع جهان .. قبل از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)...
۲

🔶 وضع جهان .. قبل از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)...

حضرت یحیی و کوروش
۳

حضرت یحیی و کوروش

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...
۳

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...

پاورپوینت منشور کوروش

پاورپوینت منشور کوروش

زاد روز کوروش کبیر
۱

زاد روز کوروش کبیر

تصویری از پلکان تخت جمشید: بچه آهو (یا شاید بزغاله) را برای ...

تصویری از پلکان تخت جمشید: بچه آهو (یا شاید بزغاله) را برای ...

مجازات عدم ازدواج پسران در ایران باستان
۲

مجازات عدم ازدواج پسران در ایران باستان

فریب نخوریم.
۱

فریب نخوریم.

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🔶 چرا #اجداد ما #ایرانیان از آئین #زرتشتی روی گرداندند و #مس...

🔶 چرا #اجداد ما #ایرانیان از آئین #زرتشتی روی گرداندند و #مس...

‌✔️ جزء محدود کاروانسراهای قدیمی جهان که به نام یک خانمهدر ش...

‌✔️ جزء محدود کاروانسراهای قدیمی جهان که به نام یک خانمهدر ش...

بر اساس رویدادنامه نبونعید، این پیروزی در ماه ایارو Ayyāru ب...
۲

بر اساس رویدادنامه نبونعید، این پیروزی در ماه ایارو Ayyāru ب...

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر..   #پایت...
۱

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر.. #پایت...

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...
۴

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...

در زمان #شاپوردوم (309تا379 م.) برای اطمینان و ایمان مردم به...

در زمان #شاپوردوم (309تا379 م.) برای اطمینان و ایمان مردم به...

گوشت مصرفی ایرانیان به سه گروه #چهارپایان #پرندگان و ماهی ها...
۳

گوشت مصرفی ایرانیان به سه گروه #چهارپایان #پرندگان و ماهی ها...

digikala