اگر_شهید_نشویم_میمیریم (۹ تصویر)

‏سال اول #دبیرستان بود. هر روز صبح با هم کلاسی‌هایش می رفت د...
۸

‏سال اول #دبیرستان بود. هر روز صبح با هم کلاسی‌هایش می رفت د...

گُفتم: کلیدِ قُفݪ شَهادت شِڪسته استیا اندَر این زَمانه دَر ب...
۲

گُفتم: کلیدِ قُفݪ شَهادت شِڪسته استیا اندَر این زَمانه دَر ب...

:cherry_blossom:قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد...

:cherry_blossom:قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد...

‍ بہ یادِ آنانڪهبهـــــــــاری ترین هفت سین‌های زندگیمان را ...
۲

‍ بہ یادِ آنانڪهبهـــــــــاری ترین هفت سین‌های زندگیمان را ...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...
۲

شهادت پایان نیست آغاز است#طعم_زیبای_شهادت#اگر_شهید_نشویم_میم...

.قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه...
۲

.قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه...

قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه ...
۱

قبر، قبر استو مائیم که آرامش یا عذاب را وارد قبر میکنیمو چه ...

ای #خون خدا...مرگ مرا از خدا بخواه...در کار خیر حاجت هیچ است...
۱

ای #خون خدا...مرگ مرا از خدا بخواه...در کار خیر حاجت هیچ است...