اگر_سپاه_نبود_کشور_هم_نبود (۱۱ تصویر)

:cherry_blossom:این سپاهی که به آن مینازیم فوج فوج مالک اشتر...

:cherry_blossom:این سپاهی که به آن مینازیم فوج فوج مالک اشتر...

:globe_with_meridians: امروز روز #سبزپوشان_پولادین است ... ب...

:globe_with_meridians: امروز روز #سبزپوشان_پولادین است ... ب...

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را یاری نکند  ...

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را یاری نکند ...

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را یاری نکند  ...
۱

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را یاری نکند ...

tashohada.irحضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را...
۱

tashohada.irحضرت علی علیه السلام میفرمایند:آنکه #سپاه خود را...

مقام معظم رهبری؛یکی از بخش های مهم کارنامه سپاه، انقلابی زیس...

مقام معظم رهبری؛یکی از بخش های مهم کارنامه سپاه، انقلابی زیس...

#سپاه_پاسدار_انقلاب_است#اگر_سپاه_نبود_کشور_هم_نبود #من_یک_سپ...

#سپاه_پاسدار_انقلاب_است#اگر_سپاه_نبود_کشور_هم_نبود #من_یک_سپ...

بابا رفت !و از امروزکودکانه هایش ،پای قاب عکسِ بابا ،بزرگ می...
۵

بابا رفت !و از امروزکودکانه هایش ،پای قاب عکسِ بابا ،بزرگ می...

سردار سرلشکر محمد علی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم ...

سردار سرلشکر محمد علی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم ...

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم پ...

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم پ...

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم پ...

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری:#ما_برای_مردم_ایران_جان_می_دهیم پ...