اکراه (۷ تصویر)

.1️⃣ #ازدواج بین دو #همجنس2️⃣ ازدواج بدون اراده:مثل شخصی که ...
۳

.1️⃣ #ازدواج بین دو #همجنس2️⃣ ازدواج بدون اراده:مثل شخصی که ...

#مجازات_تجاوز_جنسی چیست؟:white_down_pointing_backhand_index:...
۱

#مجازات_تجاوز_جنسی چیست؟:white_down_pointing_backhand_index:...

:closed_book:#مفاهیم_حقوقی#ترمینولوژی_حقوق:heavy_check_mark:...

:closed_book:#مفاهیم_حقوقی#ترمینولوژی_حقوق:heavy_check_mark:...

7️⃣) چرا #حضرت_علی_امیرالمؤمنین_علیه_السلام دختر خود به نام ...

7️⃣) چرا #حضرت_علی_امیرالمؤمنین_علیه_السلام دختر خود به نام ...

:kaaba:  روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba:     لا إِکْراهَ ف...
۱

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba: لا إِکْراهَ ف...

به نام خداوند بخشنده و توبه پذیر#قسمت اولبا سلام خدمت دوستان...
۱

به نام خداوند بخشنده و توبه پذیر#قسمت اولبا سلام خدمت دوستان...

ای خدای بزرگ! ترا شکر می گویم که از #سیاست به من آموختی که ف...

ای خدای بزرگ! ترا شکر می گویم که از #سیاست به من آموختی که ف...