اکبر_هاشمی (۳ تصویر)

:no_entry_sign: #نشر حداکثری:no_entry_sign::heavy_check_mark...
۵

:no_entry_sign: #نشر حداکثری:no_entry_sign::heavy_check_mark...

.اصلا میدونی چیه؟ کل #ایران مال هاشمیه،  بجز حساب توییترش! ....
۷

.اصلا میدونی چیه؟ کل #ایران مال هاشمیه، بجز حساب توییترش! ....

طرفدار #حسن_روحانی #محمد_خاتمی #میر_حسین_موسوی #اکبر_هاشمی ت...
۹

طرفدار #حسن_روحانی #محمد_خاتمی #میر_حسین_موسوی #اکبر_هاشمی ت...