اپوزیسیون (۵۲ تصویر)

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...
۱

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...

🛑 اپوزیسیون با هم مشکل جدی دارند!🔹 «سعید قاسمی نژاد» کارشناس...

🛑 اپوزیسیون با هم مشکل جدی دارند!🔹 «سعید قاسمی نژاد» کارشناس...

رئیس جمهور آینده هم اصلاح طلب است

رئیس جمهور آینده هم اصلاح طلب است

جواب به یک شبهه

جواب به یک شبهه

🛑 «باید عرصه تنگ بشه،تو باید گرسنگی بکشی تا از جمهوری اسلامی...

🛑 «باید عرصه تنگ بشه،تو باید گرسنگی بکشی تا از جمهوری اسلامی...

غربی ها متعجب شدند
۳

غربی ها متعجب شدند

چی بودیم چی شدیم
۵

چی بودیم چی شدیم

کوروش کجا دفن شده
۳

کوروش کجا دفن شده

۷ آبان
۱

۷ آبان

۱۷ شهریور
۳

۱۷ شهریور

عدم وجود مستندات
۲

عدم وجود مستندات

پیکر کوروش
۲۵

پیکر کوروش

روز کوروش وجود نداشت
۱۹

روز کوروش وجود نداشت

زرکوه امارات هم مال شما

زرکوه امارات هم مال شما

کارناوال محرم در پهلوی لعنتی

کارناوال محرم در پهلوی لعنتی

حجاب در ایران باستان
۱

حجاب در ایران باستان

خدمات بی نظیر پهلوی

خدمات بی نظیر پهلوی

ناموس فروشی پهلوی
۴

ناموس فروشی پهلوی

ای بدبخت بدفرجام
۱

ای بدبخت بدفرجام

چی بودیم چی شدیم

چی بودیم چی شدیم