اولین_قدم_شکست_نا_امیدی_جاهلانه_ست (۱ تصویر)

[ ما کم بضاعتیم و وصالت گران بهاست! ]✓ #لاادری :smiling_face...

[ ما کم بضاعتیم و وصالت گران بهاست! ]✓ #لاادری :smiling_face...