اهل_ایمان (۱۲ تصویر)

بشارت عذاب دردناک خداوند

بشارت عذاب دردناک خداوند

صدقات و کارهای خیر

صدقات و کارهای خیر

انفاق در راه خدا

انفاق در راه خدا

ای اهل ایمان اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکنند
۱

ای اهل ایمان اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکنند

ای اهل ایمان خود و خانواده خویش را از آتش جهنم دور نگهدارید

ای اهل ایمان خود و خانواده خویش را از آتش جهنم دور نگهدارید

🌺 بی‌خیال نباش، رفیقانه به دیگران تذکر بده، بهرحال آدما گاهی...

🌺 بی‌خیال نباش، رفیقانه به دیگران تذکر بده، بهرحال آدما گاهی...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ...
۱

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِ...

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ ۚ ...

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ ۚ ...

#Letter4u
#اهل_ایمان و #اهل_علم و #اهل_جهاد 
برجسته ترین مخا...

#Letter4u #اهل_ایمان و #اهل_علم و #اهل_جهاد برجسته ترین مخا...