اهلی (۲۲ تصویر)

آدم ها #اهلی می شوند.و این اهلی شدن، تازه اول کار است.هر کسی...

آدم ها #اهلی می شوند.و این اهلی شدن، تازه اول کار است.هر کسی...

.من که میگم همه چیز توی یه جمله خلاصه میشه" طرف باید #اهلت ب...

.من که میگم همه چیز توی یه جمله خلاصه میشه" طرف باید #اهلت ب...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#قابعکس
 #تابلوبک_لایت
 #سفارش_آنلاین_تابلو
 #چاپ_عکس
 #ست_ق...

#قابعکس #تابلوبک_لایت #سفارش_آنلاین_تابلو #چاپ_عکس #ست_ق...

#حیوانات #اهلی #گوسفند
...

https://pormatlab.com/animals

#حیوانات #اهلی #گوسفند ... https://pormatlab.com/animals

تنها چیزی که آدم میتونه #اهلی کنه #درداشه، وقتی که بتونی بدو...
عکس بلند
۲

تنها چیزی که آدم میتونه #اهلی کنه #درداشه، وقتی که بتونی بدو...

﷽≡≡≡پرسـ:black_question_mark_ornament:ـش و پاسـ:lower_left_b...
۱

﷽≡≡≡پرسـ:black_question_mark_ornament:ـش و پاسـ:lower_left_b...

﷽:sparkles:پرسـ:black_question_mark_ornament:ـش و پاسـ:lower...

﷽:sparkles:پرسـ:black_question_mark_ornament:ـش و پاسـ:lower...

#خیالت راحت#عشقم این#پرنده با مشتی دانه ،                   ...
۵۵

#خیالت راحت#عشقم این#پرنده با مشتی دانه ، ...

#اسولف بأسم غیرک واسمک المقصود #الیعوفک تستحی من تجیب طاریه ...
۶

#اسولف بأسم غیرک واسمک المقصود #الیعوفک تستحی من تجیب طاریه ...

.#نترس عشقم !#این پرنده با مشتی دانه#اهلی هیچ دلی نمیشود#وقت...
۱۹

.#نترس عشقم !#این پرنده با مشتی دانه#اهلی هیچ دلی نمیشود#وقت...