انسان‌ها (۱۰ تصویر)

🚫🔴 #senhora 🔴🚫روزی می‌رسد که نسبت به همه چیز #بی‌تفاوت می‌شو...
۳

🚫🔴 #senhora 🔴🚫روزی می‌رسد که نسبت به همه چیز #بی‌تفاوت می‌شو...

#انسان‌ها دوگونه هستند:یکی آنان کهدر تاریکی بیدار هستندو دیگ...
۴

#انسان‌ها دوگونه هستند:یکی آنان کهدر تاریکی بیدار هستندو دیگ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:face_screaming_in_fear:نفرت انگیزترین و زجرآورترین #شکنجه،ب...
۲

:face_screaming_in_fear:نفرت انگیزترین و زجرآورترین #شکنجه،ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#انسان‌ها رو به جایی‌ نرسونید که، در برابرِرفتارهایتان‌ بگوی...
عکس بلند

#انسان‌ها رو به جایی‌ نرسونید که، در برابرِرفتارهایتان‌ بگوی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وقتی چیزی مرا #رنج می‌داد، در مورد آن با #هیچ‌کس حرفی نمی‌زد...
عکس بلند
۱

وقتی چیزی مرا #رنج می‌داد، در مورد آن با #هیچ‌کس حرفی نمی‌زد...

#انسان‌ها مانند کتابند! از روی بعضی‌ها باید مشق نوشت و آموخت...

#انسان‌ها مانند کتابند! از روی بعضی‌ها باید مشق نوشت و آموخت...