امیرعلی_محمدیان (۳ تصویر)

خانطومان :leaf_fluttering_in_wind: یعنی :مرزِ بین ِ #مــــان...

خانطومان :leaf_fluttering_in_wind: یعنی :مرزِ بین ِ #مــــان...

#خاطرات_شهداشب یلدا بود  قرار شد من و امیرعلی و یکی دیگه از ...

#خاطرات_شهداشب یلدا بود قرار شد من و امیرعلی و یکی دیگه از ...

شهادت اتفاقی نیست و خدا از بین خوب‌ها، عده‌ای را برای خودش س...

شهادت اتفاقی نیست و خدا از بین خوب‌ها، عده‌ای را برای خودش س...