امیرالمومنین_علی_علیه_السلام (۷۶۲ تصویر)

درمــن ‌بوی‌دارچین‌در تو عطر بهار نارنجبیا دست در دستِ هــم ...

درمــن ‌بوی‌دارچین‌در تو عطر بهار نارنجبیا دست در دستِ هــم ...

دلتنگِ رخِ فاطمه اش بود ، علی وقت سحر از غصـه نجاتش دادند #ف...

دلتنگِ رخِ فاطمه اش بود ، علی وقت سحر از غصـه نجاتش دادند #ف...

#امیرالمومنین_علی_علیه_السلام:

ای کمیل اگر سختی به تو روی آ...

#امیرالمومنین_علی_علیه_السلام: ای کمیل اگر سختی به تو روی آ...

🍃خدایا من در این #خانه_درویشی خود چیزی دارم که تو در #عرش آس...

🍃خدایا من در این #خانه_درویشی خود چیزی دارم که تو در #عرش آس...

حافظ وصال می طلبد از رهِ دعا
 #یارب دعای خسته دلان مستجاب کن...

حافظ وصال می طلبد از رهِ دعا #یارب دعای خسته دلان مستجاب کن...

:gem_stone: جرعه ای از #نهج_البلاغه :small_blue_diamond: دفع...

:gem_stone: جرعه ای از #نهج_البلاغه :small_blue_diamond: دفع...

جرعه ای از نهج البلاغه :scroll:  #امیرالمومنین_علی_علیه_السل...

جرعه ای از نهج البلاغه :scroll: #امیرالمومنین_علی_علیه_السل...

:white_left_pointing_backhand_index:متن طولانیه ولی اگه حوصل...

:white_left_pointing_backhand_index:متن طولانیه ولی اگه حوصل...

ای که از صورت خونین تو غم ریخته استبا تماشای تو یکباره دلم ر...
۲

ای که از صورت خونین تو غم ریخته استبا تماشای تو یکباره دلم ر...

#نهج_البلاغه :diamond_shape_with_a_dot_inside:همانگونه که به...

#نهج_البلاغه :diamond_shape_with_a_dot_inside:همانگونه که به...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

digikala