امروز (۵۷۸ تصویر)

🇹🇷 #Bügünde başka bir sabah geldiama sen #emin olabilirsin k...

🇹🇷 #Bügünde başka bir sabah geldiama sen #emin olabilirsin k...

#امروزکدام یک از #لبخندهایت را پوشیده‌ای که این‌قدر #دلنشین‌...
۷

#امروزکدام یک از #لبخندهایت را پوشیده‌ای که این‌قدر #دلنشین‌...

بعدها...وقتی موهای جو گندمی اترا از پیشانی ات کنار میزنیو قر...
۱

بعدها...وقتی موهای جو گندمی اترا از پیشانی ات کنار میزنیو قر...

⚠️توصیه ویژه رهبر انقلاب به مطالعاتی پیرامون معارف اسلامیمقا...

⚠️توصیه ویژه رهبر انقلاب به مطالعاتی پیرامون معارف اسلامیمقا...

بی #خیال تمام #نگرانی هاب#موسیقی دل ت #گوش کن ببین #دوستت دا...

بی #خیال تمام #نگرانی هاب#موسیقی دل ت #گوش کن ببین #دوستت دا...

💙اهل بهشت چهار نشانه دارند:روىِ گشاده و خندانزبانِ نرمدلِ مه...

💙اهل بهشت چهار نشانه دارند:روىِ گشاده و خندانزبانِ نرمدلِ مه...

پیامبر عشق

پیامبر عشق

🍃🌸صبـح یعنی پرواز "قد کشیدن در باد"چه کسی می‌گوید ؛پشت این ث...

🍃🌸صبـح یعنی پرواز "قد کشیدن در باد"چه کسی می‌گوید ؛پشت این ث...

آدمیزاد موجود عجیبیه،یه روز صبح بیدار میشی چیزی که تمام عمر ...
۴۷

آدمیزاد موجود عجیبیه،یه روز صبح بیدار میشی چیزی که تمام عمر ...

🎯حال را غنیمت شمار🎯هنگام #مرگ ...🕋 قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ  ⚡️...

🎯حال را غنیمت شمار🎯هنگام #مرگ ...🕋 قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ⚡️...

اینجا کربلاست...
۱

اینجا کربلاست...

می‌گذردحتی اگر امروز هم این میز راگرد‌گیری نکنی ...بیرون بزن...

می‌گذردحتی اگر امروز هم این میز راگرد‌گیری نکنی ...بیرون بزن...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...