امربه_معروف_ونهی_ازمنکر (۳ تصویر)

استفتاء #آیت_الله_سیستانی درباره #روزه و #کرونا در حالی در ف...

استفتاء #آیت_الله_سیستانی درباره #روزه و #کرونا در حالی در ف...

:writing_hand: اغلب فکر میکنن که اگر به یه مانتو جلو باز یا ...

:writing_hand: اغلب فکر میکنن که اگر به یه مانتو جلو باز یا ...

#امربه_معروف_ونهی_ازمنکر..
۲

#امربه_معروف_ونهی_ازمنکر..