امان_از_دل_زینب (۶۹ تصویر)

#امان_از_دل_زینب..

#امان_از_دل_زینب..

.شایسته ی زیارت  شش گوشه نیستماین روزها به حال خودم گریه می‌...

.شایسته ی زیارت شش گوشه نیستماین روزها به حال خودم گریه می‌...

آه، ای ام المصائب، تمام داغ ها و سوگ ها، در حضور مصیبت های ت...
۲

آه، ای ام المصائب، تمام داغ ها و سوگ ها، در حضور مصیبت های ت...

#ورود_اسیران_کربلا_به_کوفه..#امان_از_دل_زینب..              ...
۲

#ورود_اسیران_کربلا_به_کوفه..#امان_از_دل_زینب.. ...

🖤 #امان_از_دل_زینب 🖤🏴 #شام_غریبان

🖤 #امان_از_دل_زینب 🖤🏴 #شام_غریبان

#امان_از_دل_زینب 💔دلخسته و بی قرار برمی‌گردددر هاله ای از غب...
۳

#امان_از_دل_زینب 💔دلخسته و بی قرار برمی‌گردددر هاله ای از غب...

آه..💔این سینه...✨غم چند نفر را بکِشد...🔥#امان_از_دل_زینب#لبی...

آه..💔این سینه...✨غم چند نفر را بکِشد...🔥#امان_از_دل_زینب#لبی...

#امان_از_دل_زینب مَنْ کَربَلا نَدیدِه چِنینْ نالِه می کُنَمْ...

#امان_از_دل_زینب مَنْ کَربَلا نَدیدِه چِنینْ نالِه می کُنَمْ...

و مصیبت آن استکه تمام روضه‌های ایننُه شب، همه در یک نیم روز ...

و مصیبت آن استکه تمام روضه‌های ایننُه شب، همه در یک نیم روز ...

#امان_از_دل_زینب

#امان_از_دل_زینب

یا حسین

یا حسین

مذهبی

مذهبی

مذهبی

مذهبی

تاسوعا-رفتعاشورا-رفتدر برخی موارد؛؛؛عکسه پروفایلا عوض شداسمه...
۴

تاسوعا-رفتعاشورا-رفتدر برخی موارد؛؛؛عکسه پروفایلا عوض شداسمه...

#قتلوه_عطشانا:broken_heart: #افــتــــاده ای رویزمیـن و #ســ...
۱۶

#قتلوه_عطشانا:broken_heart: #افــتــــاده ای رویزمیـن و #ســ...

#ashuraحالا میفهمم....امان از دل #زینب یعنی چیزهرا، داغ علی ...
۱

#ashuraحالا میفهمم....امان از دل #زینب یعنی چیزهرا، داغ علی ...

#یا_ام_المصائب•°|•خواهـرانھ]° برادرے ڪردے|•پُشتِ ھَم داغ دید...
۱۶

#یا_ام_المصائب•°|•خواهـرانھ]° برادرے ڪردے|•پُشتِ ھَم داغ دید...

:waving_black_flag:هیئت تمام شد،همه رفتندو تو هنوز...بالای ت...

:waving_black_flag:هیئت تمام شد،همه رفتندو تو هنوز...بالای ت...