امام_مهربان (۱۶ تصویر)

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضافقیر آمدم و دل شکسته پرسیدم:...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضافقیر آمدم و دل شکسته پرسیدم:...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا آمدم تا برایت بگ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا آمدم تا برایت بگ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضاخـدّام حـرم غـم ت...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضاخـدّام حـرم غـم ت...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا اگر بناست که لطف...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا اگر بناست که لطف...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضادلم برای تو پر می کشد امام غ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضادلم برای تو پر می کشد امام غ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا دلم هوای تو کرده...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایا امام رضا دلم هوای تو کرده...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایک خادم افتخاری اش باشم، کاش...
۱

السلام علیک یا علی بن موسی الرضایک خادم افتخاری اش باشم، کاش...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضابا بادها آرام و نامحسوس می آ...
۱

السلام علیک یا علی بن موسی الرضابا بادها آرام و نامحسوس می آ...

:heavy_black_heart: صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا :heav...

:heavy_black_heart: صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا :heav...

:heavy_black_heart: صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا :heav...
۶

:heavy_black_heart: صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا :heav...

:tulip::white_smiling_face::tulip::white_smiling_face::tulip...

:tulip::white_smiling_face::tulip::white_smiling_face::tulip...

.کبوترها بالای شاخه ی درخت نشسته اند و ترنم آهنگین صدای شان،...
۲

.کبوترها بالای شاخه ی درخت نشسته اند و ترنم آهنگین صدای شان،...

روزی تو خواهی آمد.سَلامٌ عَلی آلِ یسَّ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ ی...
۸

روزی تو خواهی آمد.سَلامٌ عَلی آلِ یسَّ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ ی...

باب الحوائج آقا بیا که روضه ی موسی بن جعفر استچشمانمان ز داغ...

باب الحوائج آقا بیا که روضه ی موسی بن جعفر استچشمانمان ز داغ...