امام_مهربانی (۸۲۰ تصویر)

#امام_مهربانی#دهه_کرامت#امام_رضا

#امام_مهربانی#دهه_کرامت#امام_رضا

#یا_امام_رئوف#امام_مهربانی#حاج_قاسم
۶

#یا_امام_رئوف#امام_مهربانی#حاج_قاسم

نقاره ها ز اوج مناره وزیده اندمردم صدای آمدنت را شنیده اندزی...
۲

نقاره ها ز اوج مناره وزیده اندمردم صدای آمدنت را شنیده اندزی...

جذر آمده و حال مرا مد کردهبغض آمده از حنجره ام رد کردهمن این...
۴

جذر آمده و حال مرا مد کردهبغض آمده از حنجره ام رد کردهمن این...

با قلب دخیل بسته خود شـادمبا چشـــــم دل ایکاش ببینم روزیجار...

با قلب دخیل بسته خود شـادمبا چشـــــم دل ایکاش ببینم روزیجار...

حریمت قبله ی جانمبود حب تو ایمانمتو را هر لحظه می خوانمرضا ج...

حریمت قبله ی جانمبود حب تو ایمانمتو را هر لحظه می خوانمرضا ج...

مریض آمده اما شفا نمی‌خواهدقسم به جان شما جز شما نمی‌خواهدبر...

مریض آمده اما شفا نمی‌خواهدقسم به جان شما جز شما نمی‌خواهدبر...

بر گنبد تو، دست توسل می‌زدبر مصحف نام تو تفأل می‌زداینگونه ش...
۱

بر گنبد تو، دست توسل می‌زدبر مصحف نام تو تفأل می‌زداینگونه ش...

عشق تو غوغا می کنهاسمت گره وا میکنهدل گوهرِ گم کردش وپیش تو ...
۱

عشق تو غوغا می کنهاسمت گره وا میکنهدل گوهرِ گم کردش وپیش تو ...

یا امام رضا دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..چه می شود که بیایم...

یا امام رضا دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..چه می شود که بیایم...

یا امام رضابه کوی تو هر جا که پا می گذارمهمان جا دل خویش جا ...
۱

یا امام رضابه کوی تو هر جا که پا می گذارمهمان جا دل خویش جا ...

#امام_مهربانی #امام_خوبی_ها #امام_زمان #بسیجی

#امام_مهربانی #امام_خوبی_ها #امام_زمان #بسیجی

🦋:)مھــدے جانم:تۅ مپنداࢪکہ از یاد تۅ را خواهم بردمن بدون تو ...
۱

🦋:)مھــدے جانم:تۅ مپنداࢪکہ از یاد تۅ را خواهم بردمن بدون تو ...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم#جهادگران #سایبریسایت مرجع دانلود عکس...

digikala