امام_عصر_عج (۶ تصویر)

اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم عجل لولیک الفرج

امامت صاحب الزمان مبارک باد

امامت صاحب الزمان مبارک باد

* یک عمر انتظار ، به یک لحظه دیدنت می ارزد .
_______________...
۱۳

* یک عمر انتظار ، به یک لحظه دیدنت می ارزد . _______________...

#آیت‌_الله_بهجت_رهخدا می‌داند چه تعداد از عوام و  خواص به #ا...

#آیت‌_الله_بهجت_رهخدا می‌داند چه تعداد از عوام و خواص به #ا...

راه ارتباط با #امام_عصر_عج ،عمل کردن به دستورامام زمان ع است...

راه ارتباط با #امام_عصر_عج ،عمل کردن به دستورامام زمان ع است...

در دفتر #شعر #کربلا این #خاتونعمریست به #دردانه تخلص داردبال...

در دفتر #شعر #کربلا این #خاتونعمریست به #دردانه تخلص داردبال...