امام_رضا_علیه_سلام (۵ تصویر)

امام رضا (علیه السلام): هر کس از دوستانم مرا زیارت کند در حا...

امام رضا (علیه السلام): هر کس از دوستانم مرا زیارت کند در حا...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...
۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...
۱

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...

هر خانه ای حالش به مادر بستگی دارددر این حرم اما به خواهر بس...

هر خانه ای حالش به مادر بستگی دارددر این حرم اما به خواهر بس...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...
۴

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْت...