امام_دلها (۶۳۵ تصویر)

#پارت_۲۰۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم izeinabii با باز کردن چشمام...

#پارت_۲۰۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم izeinabii با باز کردن چشمام...

#پارت_۲۰۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii لحظه ی خداحافظی ...
۱

#پارت_۲۰۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii لحظه ی خداحافظی ...

#امام_دلها

#امام_دلها

#امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_...

#امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_...

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...
۳

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خ...

#امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خ...

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...
۲

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#FANDOGHI #عکس_نوشته_عاشقانه #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر...
۸

#FANDOGHI #عکس_نوشته_عاشقانه #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر...

https://www.instagram.com/p/CA7VZtGHDMu/?igshid=ssno5ia6lc4u...
۱

https://www.instagram.com/p/CA7VZtGHDMu/?igshid=ssno5ia6lc4u...

#خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است #رحلت_اما...

#خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است #رحلت_اما...

😈🥀💕™️ #خاص #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس #رحلت_امام_خمینی #خمینی_ز...

😈🥀💕™️ #خاص #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس #رحلت_امام_خمینی #خمینی_ز...

لبخند تو خلاصه خوبی هاست لبخند بزن که لبخند تو زیباست🌷 #شهدا...
۴

لبخند تو خلاصه خوبی هاست لبخند بزن که لبخند تو زیباست🌷 #شهدا...

#امام_دلها #خمینی_زنده_است #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_م...
۶

#امام_دلها #خمینی_زنده_است #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_م...

خوشبخت کسی است که خداونددلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد🌷...
۱

خوشبخت کسی است که خداونددلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد🌷...

#FANDOGHI #عکس #خاص #جذاب #رحلت_امام_خمینی #عکس_نوشته_عاشقان...

#FANDOGHI #عکس #خاص #جذاب #رحلت_امام_خمینی #عکس_نوشته_عاشقان...

#خاص #جذاب #FANDOGHI #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است...

#خاص #جذاب #FANDOGHI #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است...

#خاص #جذاب #FANDOGHI #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است...
۱

#خاص #جذاب #FANDOGHI #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است...

digikala