امام_خمینی_ (۲ تصویر)

#امام_خامنه_ای #امام_خمینی_#مرگ_بر_آمریکا_ #مرگ_بر_اسرائیل #...
۳

#امام_خامنه_ای #امام_خمینی_#مرگ_بر_آمریکا_ #مرگ_بر_اسرائیل #...

شهید نیوزامام خمینی رحمه الله و چشم امید به جوانانامام خمینی...
۹

شهید نیوزامام خمینی رحمه الله و چشم امید به جوانانامام خمینی...