امام_خمینی (۱۷۰۴ تصویر)

[ با باده وضو گير كه در مذهب رندان؛در حضرت حق اين عملت بارور...

[ با باده وضو گير كه در مذهب رندان؛در حضرت حق اين عملت بارور...

‌‏هرچه فرا گرفتم و هرچه ورق زدم‏چیزی نبود غیر حجابی پس از حج...
۱

‌‏هرچه فرا گرفتم و هرچه ورق زدم‏چیزی نبود غیر حجابی پس از حج...

📹 چرا اولین فرمانده ارتش توسط فرزندان مهندس بازرگان ترور شد؟...

📹 چرا اولین فرمانده ارتش توسط فرزندان مهندس بازرگان ترور شد؟...

🔺 اخیرا توی پیجهای سلطنت طلب، مرتب ناله میکنن که آمریکا پشت ...

🔺 اخیرا توی پیجهای سلطنت طلب، مرتب ناله میکنن که آمریکا پشت ...

اسلام مرز ندارد#امام_خمینی

اسلام مرز ندارد#امام_خمینی

عصر انسان کامل است

عصر انسان کامل است

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

اقتدا به سیدالشهدا

اقتدا به سیدالشهدا

خود ظلمی بزرگ است

خود ظلمی بزرگ است

نهایت خضوع

نهایت خضوع

اشعار امام

اشعار امام

🔆 به رهبری امام حسین علیه‌السلام‌💡 نسخه کوچک قیام امام حسین ...

🔆 به رهبری امام حسین علیه‌السلام‌💡 نسخه کوچک قیام امام حسین ...

کاري که در زمان امام حسين انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان ...

کاري که در زمان امام حسين انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان ...

شهید نشی میمیری

شهید نشی میمیری

🔺 مسیح علینژاد عکس امام خمینی را گذاشته که از وقتی امام آمد،...

🔺 مسیح علینژاد عکس امام خمینی را گذاشته که از وقتی امام آمد،...

امام خمینی دوستی با دشمنان

امام خمینی دوستی با دشمنان

وعده آب و برق مجانی
۱

وعده آب و برق مجانی

امام خمینی
۱

امام خمینی

digikala