امامزاده (۸۰ تصویر)

جشنواره بزرگ فیلم صالح (س)
۱

جشنواره بزرگ فیلم صالح (س)

#امامزاده عبدالله#شوشتر#با تو گفتم که بسی شوق دیارت دارم.. خ...
۵

#امامزاده عبدالله#شوشتر#با تو گفتم که بسی شوق دیارت دارم.. خ...

هدیه به روحشون صلواتی بفرستیم #امام #امامزاده #امام_زاده #زی...

هدیه به روحشون صلواتی بفرستیم #امام #امامزاده #امام_زاده #زی...

💚 کرونا نشون داد ما بدون زیارت .. نمیتونیم زندگی کنیم.. 💚#کر...
۱

💚 کرونا نشون داد ما بدون زیارت .. نمیتونیم زندگی کنیم.. 💚#کر...

امامزاده سید کمال‌الدین در علی‌آباد لارستان. #من_علی_آبادی_ه...

امامزاده سید کمال‌الدین در علی‌آباد لارستان. #من_علی_آبادی_ه...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🏴 دل همه مون برای #مسجد و اماکن مقدس و مراسمات جمعی #دعا تنگ...

🏴 دل همه مون برای #مسجد و اماکن مقدس و مراسمات جمعی #دعا تنگ...

🏴 دل همه مون برای #مسجد و اماکن مقدس و مراسمات جمعی #دعا تنگ...

🏴 دل همه مون برای #مسجد و اماکن مقدس و مراسمات جمعی #دعا تنگ...

💚 ای تاریخ تو شاهد باش..در عصر #جمهوری اسلامی، #حرم #اهلبیت ...
۱

💚 ای تاریخ تو شاهد باش..در عصر #جمهوری اسلامی، #حرم #اهلبیت ...

💚 ای تاریخ تو شاهد باش..در عصر #جمهوری اسلامی، #حرم #اهلبیت ...

💚 ای تاریخ تو شاهد باش..در عصر #جمهوری اسلامی، #حرم #اهلبیت ...

شهید فرج الله آتشدانی #امامزاده بی بی رشیده(س) #شهدای چرام #...

شهید فرج الله آتشدانی #امامزاده بی بی رشیده(س) #شهدای چرام #...

شهید محمدابراهیم همت #شهید همت #شهرضا #امامزاده شاهرضا #بیت ...

شهید محمدابراهیم همت #شهید همت #شهرضا #امامزاده شاهرضا #بیت ...

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...
۷

:large_orange_diamond: چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیکی از #امامزادگان مورد احترام و #مهم...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیکی از #امامزادگان مورد احترام و #مهم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...