الیف_شافاک (۱۴۷ تصویر)

#انگیزشی ✔️جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انت...

#انگیزشی ✔️جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انت...

گاهی ضربانِ قلب کسی یا چیزی که دوستش می‌داریم یا از آن محبت ...
۲۸

گاهی ضربانِ قلب کسی یا چیزی که دوستش می‌داریم یا از آن محبت ...

تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده، به ...
۴

تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده، به ...

کتاب از دخترت قهرمان بساز pdf

کتاب از دخترت قهرمان بساز pdf

در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند ،آرام‌تر و ساکت‌ترند !...
۴

در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند ،آرام‌تر و ساکت‌ترند !...

زندگی اسباب‌بازیِ پُر زرق و برقی است که به امانت به ما سپرده...
۳

زندگی اسباب‌بازیِ پُر زرق و برقی است که به امانت به ما سپرده...

عشق سفر است ؛ مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد ، از سر تا پ...

عشق سفر است ؛ مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد ، از سر تا پ...

#Diyare_kurdمولوی می‌گوید عشق چیزی نیست که بیرون بشود پیدایش...
۱۰

#Diyare_kurdمولوی می‌گوید عشق چیزی نیست که بیرون بشود پیدایش...

خدا هر لحظه  در حال کامل کردن ماست
۳

خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست

خالقمان را همانطور می‌شناسیم که خودمان را می‌بینیم. شاید وقت...

خالقمان را همانطور می‌شناسیم که خودمان را می‌بینیم. شاید وقت...

تنهایی یا خلوت...
۴

تنهایی یا خلوت...

عشق نوعی میلاد است. اگر «پس از عشق» همان انسانی باشیم که «پی...
۸

عشق نوعی میلاد است. اگر «پس از عشق» همان انسانی باشیم که «پی...

جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انتظار خواننده...
۱۵

جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انتظار خواننده...

#تیکه_کتابچه کسی می توانست تصمیم بگیرد که کودک تازه به دنیا ...
۳

#تیکه_کتابچه کسی می توانست تصمیم بگیرد که کودک تازه به دنیا ...

‏اگر انسانی خوش قلب هستیبسیارخیرخواهی؛ زود اعتماد میکنی؛بخشن...

‏اگر انسانی خوش قلب هستیبسیارخیرخواهی؛ زود اعتماد میکنی؛بخشن...

#تیکه_کتابهرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و...

#تیکه_کتابهرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و...

در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند،آرام‌تر و ساکت‌ترند .....

در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند،آرام‌تر و ساکت‌ترند .....