اللهم_انانشکوه_الیک_فقدنبینا (۷۱ تصویر)

.دلگیرم از تمامی دنیا شتاب کنمجنونم و به خاطر لیلا شتاب کن.و...

.دلگیرم از تمامی دنیا شتاب کنمجنونم و به خاطر لیلا شتاب کن.و...

.بیا دو باره پاک کن زجاده ها غبار رابه عاشقان نوید ده رسیدن ...
۱

.بیا دو باره پاک کن زجاده ها غبار رابه عاشقان نوید ده رسیدن ...

💔.سینه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شدشمع ها در عمق شب، تاب...

💔.سینه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شدشمع ها در عمق شب، تاب...

.نشد که جمعه ای از دل در انتظار تو باشمنشد چو ابر ببارم و بی...

.نشد که جمعه ای از دل در انتظار تو باشمنشد چو ابر ببارم و بی...

.ای عطر دلنواز بهاران نیامدیای آشنای غربت قرآن نیامدی.دارد ز...

.ای عطر دلنواز بهاران نیامدیای آشنای غربت قرآن نیامدی.دارد ز...

.برای آمدنت دیر می شود، برگردزمان ز پرسه زدن سیر می شود، برگ...

.برای آمدنت دیر می شود، برگردزمان ز پرسه زدن سیر می شود، برگ...

بیدار می شویم از این خوابِ هولناک

بیدار می شویم از این خوابِ هولناک

بنمای رخ ای حضرت لیلای خیلی ها

بنمای رخ ای حضرت لیلای خیلی ها

بی تو انگارنفسها همه مسموم شده
۲

بی تو انگارنفسها همه مسموم شده

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...
۱

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...
۱

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...
۱

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...

❤️.فروغ بخش شب انتظار ، آمدنی استرفیق ، آمدنی ، غمگسار ، آمد...
۲

❤️.فروغ بخش شب انتظار ، آمدنی استرفیق ، آمدنی ، غمگسار ، آمد...