اللهم_الرزقنا_شهادت_فی_سبیل_الله (۴ تصویر)

تو قنوت نمازم فقط از خدا میخوام...❤️شهادتِ پای تو رو بزنه رق...

تو قنوت نمازم فقط از خدا میخوام...❤️شهادتِ پای تو رو بزنه رق...

#دلتنگے...آرزوهایم...زیاد نیست...بزرگ است...دست نیافتنی ست.....

#دلتنگے...آرزوهایم...زیاد نیست...بزرگ است...دست نیافتنی ست.....

شهدااااادلم گرفته از زمینمیخوام بیام بالابرم پیش دایی مجیدهی...

شهدااااادلم گرفته از زمینمیخوام بیام بالابرم پیش دایی مجیدهی...

#اللهم_الرزقنا_شهادت_فی_سبیل_اللهبحق فاطمه الزهرامیخوام شبیه...
۳

#اللهم_الرزقنا_شهادت_فی_سبیل_اللهبحق فاطمه الزهرامیخوام شبیه...