اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای (۳۸ تصویر)

حضرت  عشق

حضرت عشق

#این_الطالب_بدم_المقتول_بکربلا#اللهم_عجل_لولیک_الفرج#ما_ترکن...

#این_الطالب_بدم_المقتول_بکربلا#اللهم_عجل_لولیک_الفرج#ما_ترکن...

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_عجل_لولیک_الفرج  #اللهم_احفظ_ق...
۱

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_احفظ_ق...

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...
۱

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...

#تصویر_پس_زمینه_دسکتاپ #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخ...

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای
۱

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای
۱

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#تصویر_پس_زمینه #امام_خامنه_ای #اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

تولدتون مبارک آقاجان🌸🌼🌻🌹💐🌺سایتون مستدام بر سر ما #اللهم_احفظ...
۴

تولدتون مبارک آقاجان🌸🌼🌻🌹💐🌺سایتون مستدام بر سر ما #اللهم_احفظ...

آنها رفتند با تمام سادگی...ما ماندیم و زرق و برق روزگار . . ...

آنها رفتند با تمام سادگی...ما ماندیم و زرق و برق روزگار . . ...

💗سردار سلیمانی چون شناخته شده بود لازم نبود در فرودگاه از گی...

💗سردار سلیمانی چون شناخته شده بود لازم نبود در فرودگاه از گی...

#قرار_شبانهاز امشب ساعت 10 شب با هم دعای فرج را زمزمه میکنیم...

#قرار_شبانهاز امشب ساعت 10 شب با هم دعای فرج را زمزمه میکنیم...

سلام ملت :blue_heart::person_raising_both_hands_in_celebrati...
۱۶

سلام ملت :blue_heart::person_raising_both_hands_in_celebrati...

التماس دعا#اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

التماس دعا#اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

#جانم_سپرت_روز_بلا_حضرت_آقا#اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای
۷

#جانم_سپرت_روز_بلا_حضرت_آقا#اللهم_احفظ_قائدنا_الخامنه_ای

digikala