اللهم (۳۰۶۷ تصویر)

ظهور فرزند غدیر است
۱

ظهور فرزند غدیر است

# توحق‌نداری شهید‌بشی!لبخندش‌تلخ‌شـد.اگرشهیدنشم،میمیرم.#الله...

# توحق‌نداری شهید‌بشی!لبخندش‌تلخ‌شـد.اگرشهیدنشم،میمیرم.#الله...

#شهیدمحمودرضابیضایی#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم......
۴

#شهیدمحمودرضابیضایی#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم......

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم... #خاص
۵

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم... #خاص

#اللهم الرزقناحــــــــــرم....
۶

#اللهم الرزقناحــــــــــرم....

#اللهم الرزقناڪــــــــــربلا...
۱۶

#اللهم الرزقناڪــــــــــربلا...

#اللهم الرزقناشفاعة الحسین یوم الورود..
۶

#اللهم الرزقناشفاعة الحسین یوم الورود..

.•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•#مدافعانه|💛|+ اوج سرداری ما لحظه‌ی"بی س...
۷

.•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•#مدافعانه|💛|+ اوج سرداری ما لحظه‌ی"بی س...

#اللهم الرزقناحــــــــــــــــــــرم....
۱۴

#اللهم الرزقناحــــــــــــــــــــرم....

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعحل الفرجهم..#شهیدمهدی باکری#شهید...

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعحل الفرجهم..#شهیدمهدی باکری#شهید...

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعحل الفرجهم..#شهیدمهدی باکری#شهید...
۴

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعحل الفرجهم..#شهیدمهدی باکری#شهید...

#شهداشرمنده ایم...#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم.......
۵

#شهداشرمنده ایم...#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم.......

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم... #عاشقانه

#اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل الفرجهم... #عاشقانه

•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•| حاج حسین یکتا. . .|🌱.بچه ها به خدا از ...
۶

•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•| حاج حسین یکتا. . .|🌱.بچه ها به خدا از ...

digikala