الف (۱۱۶ تصویر)

#دال#واو#سین#ت#دال#الف#ر#میمدوست دادم......:)               ...

#دال#واو#سین#ت#دال#الف#ر#میمدوست دادم......:) ...

#نوتلآ🍫

#نوتلآ🍫

#الف ...-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی‍ ‍ ‍‍⌕ ‹ ☀️ › ᷝⷮ▿ ↵‍من #ب ...-!بی‍ ...

#الف ...-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی‍ ‍ ‍‍⌕ ‹ ☀️ › ᷝⷮ▿ ↵‍من #ب ...-!بی‍ ...

#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ می...
۲

#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ می...

.#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ م...
۴

.#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ م...

#الف
از همه کندیم من 
#ب
بی تو میمیرم
#پ
پر عشقی بی تو 
#ت
ت...
۴

#الف از همه کندیم من #ب بی تو میمیرم #پ پر عشقی بی تو #ت ت...

.#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ م...

.#الف ..'-!ا‍ز همہ ‍کند‍ی ‍‹..🎬‥›••͜'-!‍من #ب ..'-!بی‍ طُ‍ م...

#غروب_آفتاب 🌼تو ماشین بودم که این صحنه اتفاق افتاد عشق کردم ...
۶

#غروب_آفتاب 🌼تو ماشین بودم که این صحنه اتفاق افتاد عشق کردم ...

⛱حس خوب یعنی:درکِ ارزشِ باز کردن چشمی کـه میتوانست امروز صبح...
۲

⛱حس خوب یعنی:درکِ ارزشِ باز کردن چشمی کـه میتوانست امروز صبح...

معرفی میکنم ایشون #اورلاندو_بلوم یا همون #لگولاس خودمون هستن...
عکس بلند

معرفی میکنم ایشون #اورلاندو_بلوم یا همون #لگولاس خودمون هستن...

اینم از عشق جان🌻بعد از کلی تحمل گرسنگی بلاخره خوردمش 😆نوش جا...
۲۹

اینم از عشق جان🌻بعد از کلی تحمل گرسنگی بلاخره خوردمش 😆نوش جا...