السلام_علیک_یا_علی_ابن_موسی_الرضا_علیه_السلام (۱۴۳ تصویر)

صلوات خاصه
۱

صلوات خاصه

نجوای صحرا

نجوای صحرا

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس🕊حرم مطهر رضوی،...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس🕊حرم مطهر رضوی،...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

🕊ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ أَلمُرتَضٰ...

تواشیح مدح امام علی ع از گروه تواشیح شیرت النبی مشهد اجرای د...

تواشیح مدح امام علی ع از گروه تواشیح شیرت النبی مشهد اجرای د...

تواشیح میلاد امام هادی ع از گروه تواشیح شیرت النبی مشهد اجرا...

تواشیح میلاد امام هادی ع از گروه تواشیح شیرت النبی مشهد اجرا...

🕊 صلوات خاصه امام مهربانیها حضرت علی بن موسی الرضا ع اجرای د...

🕊 صلوات خاصه امام مهربانیها حضرت علی بن موسی الرضا ع اجرای د...

🕊🌷اجرای دیروز  گروه  تواشیح سیرة النبی مشهد مقدس در🕊محفل انس...

🕊🌷اجرای دیروز گروه تواشیح سیرة النبی مشهد مقدس در🕊محفل انس...

🕊حرمت بوی آشنا دارد، عطری از روضۀ رضا(ع) دارد 💫همخوانی گروه ...

🕊حرمت بوی آشنا دارد، عطری از روضۀ رضا(ع) دارد 💫همخوانی گروه ...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫حرم مطهر رضوی،...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫حرم مطهر رضوی،...

🕊🌹اجرای آقای هادی محمدیاری از اعضای 💫گروه تواشیح  سیرت النبی...

🕊🌹اجرای آقای هادی محمدیاری از اعضای 💫گروه تواشیح سیرت النبی...

🕊تواشیح مدح امام مهربانیها حضرت علی بن موسی الرضا ع از گروه ...

🕊تواشیح مدح امام مهربانیها حضرت علی بن موسی الرضا ع از گروه ...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس  در حرم مطهر ر...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس در حرم مطهر ر...

کرسی تلاوت رضوی در جوار عترت#حرم_امام_رضا #حرم_مطهر #حرم_مطه...

کرسی تلاوت رضوی در جوار عترت#حرم_امام_رضا #حرم_مطهر #حرم_مطه...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫حرم مطهر رضوی،...

🕊اجرای امروز گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس💫حرم مطهر رضوی،...

:dizzy_symbol:اشک در دیده ترم باشدشب میلاد دلبرم باشدای عزیز...
عکس بلند

:dizzy_symbol:اشک در دیده ترم باشدشب میلاد دلبرم باشدای عزیز...