السلام‌ (۳ تصویر)

می شود یـاد تو را کردو کمی گریه نکرد.به خدا بعدِ تو این دلبه...

می شود یـاد تو را کردو کمی گریه نکرد.به خدا بعدِ تو این دلبه...

🥀 تنها ماهی که « شهادت » ندارد    « شعبان » است‌ و تنها ماهی...

🥀 تنها ماهی که « شهادت » ندارد « شعبان » است‌ و تنها ماهی...

#حسیــݩ‌ جاݩ :mosque::green_heart:      #السلام‌ علیڪ‌ یا اب...

#حسیــݩ‌ جاݩ :mosque::green_heart: #السلام‌ علیڪ‌ یا اب...