الحاد (۹ تصویر)

هر گاه به تو گفتند مسلمانان، تروریست هستند، بگو میدونید بزرگ...
۱

هر گاه به تو گفتند مسلمانان، تروریست هستند، بگو میدونید بزرگ...

🔶 دین باعث کشتارها و جنگها، یا بی دینی؟👆ببینید بین بزرگترین ...

🔶 دین باعث کشتارها و جنگها، یا بی دینی؟👆ببینید بین بزرگترین ...

🔶 خدا با ماست یا با اوناست؟#خدا #ایمان #کفر #مومن #کافر #جنگ...

🔶 خدا با ماست یا با اوناست؟#خدا #ایمان #کفر #مومن #کافر #جنگ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:small_orange_diamond: تا صد سال پیش، این یک شبهه رایج ملحدا...

:small_orange_diamond: تا صد سال پیش، این یک شبهه رایج ملحدا...

وقتی ریشه فکری درستی نداشته باشی نتیجش میشه کتابی که باید در...

وقتی ریشه فکری درستی نداشته باشی نتیجش میشه کتابی که باید در...

بیخدایی با #عقل سازگار نیست 
-----------------------------
#...
۱

بیخدایی با #عقل سازگار نیست ----------------------------- #...

:large_red_circle: ارمغان #الحاد و #بیخدایی برای انسانها
:wh...

:large_red_circle: ارمغان #الحاد و #بیخدایی برای انسانها :wh...

:no_entry:️:no_entry:️:no_entry:️ اگر کافر شدن، #آرامش بخش ا...
۳

:no_entry:️:no_entry:️:no_entry:️ اگر کافر شدن، #آرامش بخش ا...

digikala