التماس_دعا (۲۶۱۲ تصویر)

یڪی از لحظات اجابت دعا همین لحظه غروب است؛با زبان روزه   یا ...
۶

یڪی از لحظات اجابت دعا همین لحظه غروب است؛با زبان روزه یا ...

**در این شب با فضیلت قرباندست های خود رابه سوی آن بی نیازبال...
۵

**در این شب با فضیلت قرباندست های خود رابه سوی آن بی نیازبال...

عرفه
۴

عرفه

° °° °روز عرفه روز نزدیکی به خدا و اذن نوکری برای محرم.#عرفه...

° °° °روز عرفه روز نزدیکی به خدا و اذن نوکری برای محرم.#عرفه...

شب نهم ذی الحجه، از شب‌های پربرکت و شب مناجات با خدای برآورن...
۱۳

شب نهم ذی الحجه، از شب‌های پربرکت و شب مناجات با خدای برآورن...

صلوات خاصه

صلوات خاصه

یا حسین

یا حسین

علی یوسفی

علی یوسفی

تو رسیدی به آرزوی خودتچه کند این جهان تباهی را؟!#التماس_دعا#...

تو رسیدی به آرزوی خودتچه کند این جهان تباهی را؟!#التماس_دعا#...

خوان حداقل روزی یک بار زیارت عاشورا فراموش نشود
۱

خوان حداقل روزی یک بار زیارت عاشورا فراموش نشود

جامی شکسته دیدم          در بزم می فروشی....گفتم بدین شکسته ...
۲

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی....گفتم بدین شکسته ...

جمعه دحو الأرض
۱

جمعه دحو الأرض

#التماس_دعا
۲

#التماس_دعا

فرشته ای به نام مادر

فرشته ای به نام مادر

💠 هرکس نماز یکشنبه #ذی_القعده آن را بجا آورد،▫️توبه‌اش پذیرف...
۱

💠 هرکس نماز یکشنبه #ذی_القعده آن را بجا آورد،▫️توبه‌اش پذیرف...

.#دلتنگ_حرم..................................هوای حرمبرای قل...
۲

.#دلتنگ_حرم..................................هوای حرمبرای قل...

هرکی دلش لرزید #التماس_دعا #التماس_دعای_فرج #یاسیدالشهدا 😭😭😭...

هرکی دلش لرزید #التماس_دعا #التماس_دعای_فرج #یاسیدالشهدا 😭😭😭...

مارا به رسم رفاقت دعا کنید... #التماس_دعا
۷

مارا به رسم رفاقت دعا کنید... #التماس_دعا

دعای فرج و الحجته باهم #التماس_دعا

دعای فرج و الحجته باهم #التماس_دعا

digikala