الان (۹۸ تصویر)

قولِ فردارو هيچكس بهمون نداده، همين الان بهش بگو دوستش دارى. #الان

قولِ فردارو هيچكس بهمون نداده، همين الان بهش بگو دوستش دارى. #الان

#بچه کِ بودم پاییزک میرسیدباذوق روی شیشه "ها"میکردم تا بتونم...

#بچه کِ بودم پاییزک میرسیدباذوق روی شیشه "ها"میکردم تا بتونم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بچه گی های #الانو بچه گی های #ما:face_with_tears_of_joy:
۱

بچه گی های #الانو بچه گی های #ما:face_with_tears_of_joy:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

آپدیت توییتر رسمی بی‌تی‌اس:sparkling_heart:[بنگتن امروز]ماما...

آپدیت توییتر رسمی بی‌تی‌اس:sparkling_heart:[بنگتن امروز]ماما...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...
۶

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#الان اون جوون تو  زندان فشن فویه   حبس شده الهی  بمیرم :pen...
۱

#الان اون جوون تو زندان فشن فویه حبس شده الهی بمیرم :pen...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala