افضل (۷ تصویر)

#کرونا، بیماری نیست، فتنه است. #مؤمن باید زیرک باشد. #ترسو و...
۱

#کرونا، بیماری نیست، فتنه است. #مؤمن باید زیرک باشد. #ترسو و...

#کرونا، بیماری نیست، فتنه است. #مؤمن باید زیرک باشد. #ترسو و...
۲

#کرونا، بیماری نیست، فتنه است. #مؤمن باید زیرک باشد. #ترسو و...

#افضلیت :white_heavy_check_mark: با توجه به اینکه در چنین رو...
۱

#افضلیت :white_heavy_check_mark: با توجه به اینکه در چنین رو...

امام جواد علیه السلام فرمودند : :mosque: زیارت پدرم امام رضا...

امام جواد علیه السلام فرمودند : :mosque: زیارت پدرم امام رضا...

.به نام خدا️ #طاق_کسری شکافت️ آتش #آتشکده پارس که هزار سال ر...
۲

.به نام خدا️ #طاق_کسری شکافت️ آتش #آتشکده پارس که هزار سال ر...

به نام خدا️ #طاق_کسری شکافت️ آتش #آتشکده پارس که هزار سال رو...
۱۷

به نام خدا️ #طاق_کسری شکافت️ آتش #آتشکده پارس که هزار سال رو...

صبح را با یاد شهدا آغاز کنیم.آنان که یک عمر مرده اند، .یک لح...
۱

صبح را با یاد شهدا آغاز کنیم.آنان که یک عمر مرده اند، .یک لح...