افسادات (۶ تصویر)

️هی میگن دولت روحانی کار نمیکنه.. کار نمیکنه.. پس اینا چیه ع...

️هی میگن دولت روحانی کار نمیکنه.. کار نمیکنه.. پس اینا چیه ع...

#خباثت_خبری به سبک #افساد_طلبان!در حالی که سایت رجا نیوز در ...
۱۴

#خباثت_خبری به سبک #افساد_طلبان!در حالی که سایت رجا نیوز در ...

#افسادات آزمون خویش را پس داده!مراقب باشیم که با انتخابمان چ...
۱

#افسادات آزمون خویش را پس داده!مراقب باشیم که با انتخابمان چ...

و البته یک زمانی تئورسین اصلاحات (ببخشید #افسادات!!!) یعنی #...
۷

و البته یک زمانی تئورسین اصلاحات (ببخشید #افسادات!!!) یعنی #...

این #فتنه_گران حرمت ارباب شکستند!#اصلاحات#افسادات#اصلاح_طلبا...
۳

این #فتنه_گران حرمت ارباب شکستند!#اصلاحات#افسادات#اصلاح_طلبا...

و بازهم تحریف نهضت حسینی توسط اصلاح طلبان (افساد طلبان درست ...
۳

و بازهم تحریف نهضت حسینی توسط اصلاح طلبان (افساد طلبان درست ...

digikala