افزایش_قیمت_بنزین (۷ تصویر)

تحلیل از: @anoshka69 برخی ها دچار شوک عظیمی شدند که :چرا #ره...
۲

تحلیل از: @anoshka69 برخی ها دچار شوک عظیمی شدند که :چرا #ره...

برخی ها دچار شوک عظیمی شدند که :چرا #رهبری به جای مخالفت با ...
۴

برخی ها دچار شوک عظیمی شدند که :چرا #رهبری به جای مخالفت با ...

✓ در اوج بی‌تدبیری!۱. متاسفانه دولت (بی) تدبیر طرح افزایش یک...
۱۷

✓ در اوج بی‌تدبیری!۱. متاسفانه دولت (بی) تدبیر طرح افزایش یک...

#صدا_و_سیما به طرز #شگفت_آوری آدم را #غافلگیر میکند!

وقتی #...
۲

#صدا_و_سیما به طرز #شگفت_آوری آدم را #غافلگیر میکند! وقتی #...

:large_red_circle:ناراحتی  آیت الله #علوی_گرگانی از #افزایش_...

:large_red_circle:ناراحتی آیت الله #علوی_گرگانی از #افزایش_...

وقتی یک جریان تمام تلاشش را برای زدن #جریان_انقلابی به کار م...

وقتی یک جریان تمام تلاشش را برای زدن #جریان_انقلابی به کار م...

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...
۵

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...